Hiện Chợ Giời Thái Nguyên đang có 2 Cơ sở chính tại Thái Nguyên và Hà Nội.

Chúng tôi đang có kê hoạch mở rộng chi nhánh ở các tỉnh khác ở miền Bắc khác. Rất mong được đón tiếp quý khách.